Integritetspolicy

  • Fastighetsteknik ansvar för hur din data är insamlad och används. Vi respekterar dina privata uppgifter och skyddar de personliga data vi använder. Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
  • Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera den tjänst eller produkt som beställs av er. Uppgifterna inkluderar namn, postadress, leveransadress, e-postadress samt telefonnummer.
    Beslut att samla in personuppgifter tas i ett råd, där gruppen säkerställer laglig rätt att samla in och behandla personuppgiften.
  • Vi säljer inte, hyr inte ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Endast de företag vi samarbetar med och som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
  • Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge vi har en pågående affärsrelation. Vi anser att ett garantiåtagande är att likställa med en affärsrelation.
    Om ni väljer att säga upp en affärsrelation, upphör i samband med avtalets utgång ovan angiven behandling. Personuppgifterna tas därmed bort från våra register.
  • Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna leverera produkter / skicka information.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.