Fastighetsteknik

Fastighetsteknik AB finns representerad i Östergötland. Vi har en bred kompetens inom våra verksamheter konsult, installation och service, samt en helhetssyn på fastighetens tekniska system och installationer, vi vet att detta kommer våra kunder tillgodo i form av säkrare drift, effektivare energianvändning och en lägre driftkostnad.

TOTALANSVAR- RESURSER – ERFARENHET
Vem tar totalansvar för att Dina fastighetstekniska installationer optimeras och samverkar ?

Fastighetsteknik har resurser, erfarenhet och bredd samt den helhetssyn som krävs föratt ta ett totalansvar och optimera de olika delarna till en fungerande helhet, ett bra inomhus-klimat och låg driftkostnad.

En bra slutprodukt är resultatet av en effektiv organisation, kompetenta medarbetare, och ett väl fungerande samarbete mellan Dig som beställare och oss som leverantör.

Kvalité & Miljö

Företagets medarbetare engageras i det dagliga kvalitetsarbetet. En mångårig kunskap om fastighetens tekniska system och installationer samt tillämpningen av den senaste tekniken ger en bra garanti för väl utförda uppdrag.

Vid planering och efter färdigställande av ett objekt, är miljöhänsyn en viktig del av uppdraget. FastighetsTeknik arbetar enligt riktlinjerna för kvalitet ISO 9001:2 och miljö ISO 14001. Vi är ackrediterade av Swedac att utföra alla typer av arbeten med kyl- och värmepumpanläggningar.

FastighetsTeknik är Citect Integrator Partners samt Regin certifierade installatörer, detta innebär att vi är ackrediterade för återförsäljning,
installation och service av Citects och Regins produkter.

Affärsidé

FastighetsTeknik har sedan starten 1994, som affärsidé och målsättning att långsiktigt vara en samarbetspartner till bl.a. industrin, fastighetsförvaltare, kommuner och landsting.

FastighetsTeknik har en hög och bred kompetens inom sina verksamheter konsult, entreprenad och service, samt en helhetssyn på fastighetens tekniska system och installationer. Vi vet att detta kommer våra kunder tillgodo i form av säkrare drift, effektivare energianvändning och en lägre driftkostnad.