Vi har nyanställningar på Fastighetsteknik. Stefan Uhlin som varit inhyrd konsult är nu anställd och kommer jobba med administrativa frågor. Stefan kommer sitta på kontoret i Motala. 

Den 27/5 börjar Mattias Karlsson, han är elektriker.

Den 17/6 blir Johan Andersson anställd. Johan har under sin utbildning haft sin praktik hos oss med gott resultat och vi är tacksamma över han vill stanna och jobba vidare på rör avdelningen.

Den 30/6 börjar Johan Ullgren ny arbetsledare på ventilation.  han kommer ta över ansvaret för ventilationsavdelningen, medans Anders behåller service och kommer vara stöd för övriga organisationen vid behov.

Med vänlig hälsning

Jonas Gustavsson

Marknad & HR chef