Då tycker jag du ska kontakta Fastighetsteknik. Vi har lång kunskap inom el, ventilation och rör som innebär du får vår erfarenhet som vi ger till dig som ägare av din fastighet.

Med vänlig hälsning

Jonas Gustavsson

Marknad & HR chef