Fastighetsteknik har haft förmånen att få föreläsa för eleverna på Ebersteinska gymnasiet på dom praktiska linjerna. Mycket kom och handla om vilka förväntningar Näringslivet har på eleverna vid sin Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA.  Men en stor vikt också på vad krävs den dagen man har gått ut från sin skola och tagit studenten. Hur viktiga är betygen, hur har man det med sin närvaro, passa tider, mobilanvändande, vilket driv har man och vågar man ta för sig? Ledordet är våga fråga – kunskap är enormt viktigt och alla kan alltid lära sig något nytt under sin livsresa.

För arbetsgivaren handlar det om att ha medarbetare med kunskaper, förmågor och erfarenheter som på bästa sätt motsvarar verksamhetens behov, allt för att kunna möta kundernas efterfrågan och därmed ge företaget en möjlighet att växa och utvecklas. Idag är kunskap viktigt, men man sätter en stor vikt i personlighet och vilja.

Många spännande frågor som lön (börja pensions spara redan från dag 1), semester, bil, arbetskläder, julfest mm kom upp.

Vi ser fram mot ett återbesök och framtiden är ljus med era positiva glada härliga elever. På bilden är några som vågade sig upp på scenen för en bild.

Jonas Gustavsson

Marknad & HR chef