Vi har idag anställt Tom Hermansson, en 32 årig man från Norr som sedan en tid sedan valt att flytta till Norrköping med sin sambo.

Tom har en examen som energispecialist byggnader:

  • • Komfortkyla
  • • Byggnaders energianvändning och energiförsörjning
  • • Inneklimat och innemiljö
  • • Värme och tappvattensystem
  • • Styr och regleringsteknik
  • • Ventilationssystem
  • • Energieffektiviseringsteknik
  • Byggteknik/byggfysik 
  • Fastighetsekonomi

Vi Hälsar Tom välkommen till Fastighetsteknik

Med vänlig hälsning

Jonas Gustavsson

Marknad & HR chef