Vi har sedan tidigare ett långt samarbete med Stångåstaden & Studentbostäder med felavhjälpningen samt diverse entreprenader inom ventilation, Värme & El.

Fastighetsteknik har nu tagit ytterligare mark och skrivit avtal med Stångåstaden & Studentbostäder att under 6 kommande åren sköta Teknisk service ventilation, värme, vatten & avlopp.

Avtalet omfattar 400 fastigheter fördelade på 18 600 lägenheter, varav 4 250 studentlägenheter, med sammanlagd yta av 1,1 miljon kvadratmeter och lokaler med en total yta av ca 100 000 kvadratmeter.

Vi Tackar för förtroendet och ser på en långvarig relation!

I o m detta kommer vi behöva förstärka vårt Linköpingskontor på den tekniska sidan och kommer ut med mer info inom kort.

Jonas Gustavsson

Marknad & HR chef