Kontaktperson

Kompletta installatören inom luftbehandling

Vi är den kompletta installatören som effektivt kan utföra kvalificerade tekniska installationer med optimala lösningar inom luftbehandling. Med engagerade och erfarna medarbetare erbjuder vi service- och entreprenadverksamhet inom bland annat ventilations installationer, luftinjustering och luftkvalitetsmätning.

Vi är servicepartner åt FläktGroup, Systemair och Franke som är några av de största leverantörer för luftbehandlings produkter vilket borgar för god kvalitet och bred kompetens inom företaget.

Arbetsområden

  • Installation av konventionella ventillations system
  • Bostadsventilation och luftburenvärme i småhus(Villor)
  • OVK (riksbehörighet K)
  • Luftinjusteringar av system
  • fullskalemätning av luftväxling i befintliga fastigheter(spårgasmätning)
  • luftkvalitetsmätningar
  • Radonmätning
  • Termofotografering
  • Projektering
  • Upprättande av ritningar, drift och skötselanvisningar