Kontaktperson

Svets, servicearbete samt entreprendaverksamhet

Vi är specialister på allt som har med VS att göra. Våra kunder finns både inom bygg, fastighetsbranschen samt industrisektorn. Våra medarbetare har lång erfarenhet av svetsningsarbeten för rostfritt och stål, servicearbeten samt entreprenadverksamhet.

Arbetsområden

  • Konvertionella värme och sanitet system
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Komfortkyla
  • Värmepumpar
  • Energioptimering av värmesystem
  • mätning och injustering av värmesystem
  • Samordning och projektstyrning
  • Tekniskskötsel
  • Termofotografering
  • Besiktning av VS system