Kontaktperson

Teknisk förvaltning

FastighetsTeknik förvaltning tar ett totalansvar för dom tekniska installationer i er fastighet- Vi besitter en unik bredd av spetskompetens att förvalta fastigheter.

Vi har resurser, erfarenhet och bredd samt den helhetssyn som krävs för att ta ett totalansvar för teknisk förvaltning.

Våra kunder är både små som stora fastighetsägare och i väldigt olika typer av fastigheter.

Våra uppdrag ser olika ut allt från mindre delar av förebyggande underhåll till totalåtaganden. Vi fungerar som fastighetsägarens egna skötsel och konsult organisation och gemensamt arbetar vi mot satta mål.

Arbetsområden

 • Tekniskförvaltning. Förebyggande samt akut avhjälpande underhåll och skötsel
 • Vi hyr ut en fastighetschef/förvaltare till alla storlekar på organisationer
 • Lägenhetsbesiktningar
 • Vi upprättar underhållsplaner samt uppdaterar dessa årsvis
 • Jouruppdrag kvällar och helger
 • Energiinventering
 • Energioptimering
 • Fuktmätning
 • Luftkvalitetsmätningar
 • Radonmätning
 • Termofotografering
 • Läcksökning i mark och byggnader
 • Projektering av ombyggnader, upphandling och kostnadsberäkning.
 • Upprättande av ritningar, drift och skötselanvisningar