Kontaktperson

Systemintegration

Vi tar ett helhetsgrepp över energi- och inneklimatfrågor i era fastigheteter med vår unika bredd och höga tekniska kompetens säkerställs att inga uppdrag blir för stora eller komplicerade.

Med hjälp av marknadens bästa instument och hjälpmedel samt utbildad och certifierad personal utför vi erfoderliga mätningar och dokumentering i era fastigheter.

Efter energiinventering tar vi fram ett åtgärdspaket med investeringskostnader samt återbetalningstider.
Vi arbetar även med EPC entrepenader, installationsentreprenad som bygger på incitamentet att spara energi. En vinn-vinn affär mellan fastighetsägare och utförare.

Arbetsområden

 • Injustering av ventillations system
 • Injustering av värme och kylsystem
 • OVK (riksbehörighet K)
 • Energiinventering
 • EPC entrepenader
 • fullskalemätning av luftväxling i befintliga fastigheter(spårgasmätning)
 • luftkvalitetsmätningar
 • Radonmätning
 • Termofotografering
 • Projektering
 • Upprättande av ritningar, drift och skötselanvisningar