Kontaktperson

Automation
Kjell Hagström
011-36 80 63
kjell.hagstrom@fastighetsteknik.se

Systemintegration

Vi är den kompletta installatören som effektivt kan utföra kvalificerade tekniska installationer med optimala lösningar inom automation.

Vi är systemintegratör för det öppna alternativet (Regin/Exomatic) för fastighetsautomation på den Svenska marknaden och den kompletta installatören som effektivt kan utföra kvalificerade tekniska installationer med optimala lösningar inom automation.

Med engagerade och erfarna medarbetare erbjuder vi service, skötsel- och entreprenadverksamhet inom bland annat datoriserade styr och övervakningssystem.

Vi erbjuder fastighetsägare helhetskoncept uppkopplat till egna DHC system eller till våra Web-servrar.

Vi är utbildade systemintegratörer sedan 1998 för
Regin/Exomatic som är en av marknadens största leverantör
av Automationsprodukter och system.

Detta borgar för god kvalitet och bred kompetens innom företaget.

Arbetsområden

  • Installation, service, skötsel, samt felsökning av automation
  • Projektering samt konstruktion av automatiksystem
  • Energi-driftoptimering av befintliga system
  • Om- och nybyggnad av automatikskåp
  • Termofotografering
  • Upprättande av ritningar, drift och skötselanvisningar